Historia

Geneza powstania stowarzyszenia siega roku 1994, wtedy to grupa młodych ludzi (zdrowych i “sprawnych innaczej”) postanowiła działać na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi oraz załatwieniu spraw organizacyjnych , cel został ośiagnięty, w marcu 1995 roku powstaje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “RAZEM”.

Początkowo grupa liczyła ok. 20 osób,piecze na wszystkim sprawowała prezes Anna Niesyto.
Dzałalność zaczeli od współorganizacji spotkań wraz z duszpasterstwem osób niepełnosprawnych.
Siedziba stowarzyszenia mieśćiła sie wowczas w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Armii Krajowej w Chorzowie.W listopadzie 1995 roku stowarzyszenie otrzymało propozycje organizowania comiesięcznych spotkań w Miejskiej bibliotece Publicznej w Chorzowie.

Spotkania te miały charakter bardzo towarzyski, a zarazem dawały możliwośći poszerzenia strefy kulturalnej (ksiażka, wieczorki poetyckie, spotkania z ciekawymi ludzmi).
Początek roku 1996 , to zerwanie współpracy z duszpasterstwem.
Wzamian zaproponowano organizację spotkań w miejskim Domu Kultury”Batory”, tam również została przeniesiona siedziba stowarzyszenia.

Spoykania w Domu Kultury miały charakter rozrywkowy (dyskoteki, występy zespołów teatralnych).
W kwietniu odbyło się pierwsze walne zebranie stowarzyszenia podczas którego wybrano nowego prezesa , został nim Adam Chrostek. Kwiecień to rownież rozpoczęcie współorganizacji festenów przy parafii św. Józefa w Chorzowie.

W maju zorganizowaliśmy pierwszą wycieczkę. Działalność skupiła się jednak glównie wokół organizowanych dwa razy w miesiacu spotkań integracyjnych, nie zabrakło także spotkań okolicznośćiowych typu zabawa karnawałowa, Mikołajki ,Andzrzajki itp.

Kolejne walne zebranie odbyło się w marcu 1997,wtedy prezesem został Piotr Walczak.
Wakacje w roku 1998 to kolejny etap w działalnośći stowarzyszenia , zorganizowaliśmy wtedy pierwszy obóz rechabilitacyjny nad morzem do roku 2001 mieliśmy wiele obozów i wycieczek organizowanych przez nasze stowarzyszenie.

W marcu 2001 odbyło się walne zebranie na którym wybrano nowego prezesa Henryka Knop który wpełni wie czego potrzebuja osoby niepełnosprawne. W chwili obecnej stowarzyszenie liczy 70 czlonków.

Cele stowarzyszenia:
– integracja środowiska
– udzielanie ludziom niepełnosprawnym pomocy i porad w szerokim zakresie
– umożliwienie udziału w życiu kulturalnym
– rechabilitacja
– poznawanie ciekawych miejsc

Spotkania towarztskie:
Druga sobota miesiąca – MDK przy ulicy Lompy w Chorzowie Ostatnia sobota miesiąca – MDK “Batory” ulica S.Batorego 6 w Chorzowie.

REALIZACJA ZAMIERZONYCH CELÓW JEST ZWIĄZANA ZE SPORYMI NAKŁADAMI FINANSOWYMI,PROŚIMY WIEC WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O WSPARCIE MATERJALNE I FINANSOWE. ADRES WRAZ Z NUMEREM KONTA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE “NASZ ADRES”